Płatności

Płatności przyjmowane są w gotówce, kartą płatniczą i telefonem oraz przelewem.

Gotówka

Za zajęcia prowadzone stacjonarnie i z dojazdem oraz inne usługi świadczone przy bezpośrednim kontakcie z klientem możliwa jest płatność gotówką.

Karta płatnicza i płatności mobilne

Na początku 2021 roku AKADEMIA przystąpiła do programu Polska Bezgotówkowa, dzięki czemu w przypadku zajęć stacjonarnych i z dojazdem oraz innych usług świadczonych przy bezpośrednim kontakcie z klientem możliwa jest również płatność kartą czy telefonem.

terminal Smart D220

Przelew

Za zajęcia prowadzone przez Internet oraz za tłumaczenia i prace redakcyjne, a także w sytuacjach braku bezpośredniego kontaktu z klientem należy dokonywać opłat przelewem.

Dane do przelewu:
07 1050 1748 1000 0097 3624 9336 (ING Bank Śląski)
AKADEMIA JĘZYKOWA Maciej Henryk Dąbrowski
ul. Tatarska 11/9, 59-220 Legnica

W tytule przelewu należy wpisać rodzaj usługi, np.
kurs językowy – angielski
korepetycje – historia
tłumaczenie – łacina
korekta językowa

oraz numer faktury, o ile została już wystwiona.

Po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, możliwa jest również płatność w walutach obcych (EUR, GBP, USD) na osobny numer konta walutowego.

Faktura

Za świadczone usługi wystawiane są faktury bez VAT (zgodnie z przysługującym zwolnieniem przewidzianym w ustawie o podatku od towarów i usług).

faktura przykładowa