Cennik 2024/2025

Obowiązuje od 1 VII 2024 do 30 VI 2025.
Dotyczy klientów indywidualnych. Dla klientów firmowych przygotowywana jest spersonalizowana oferta, stosownie do złożonego przez nich zapytania.

Kursy/korepetycje

Stawki za 60 minut zajęć stacjonarnych za jedną osobę.
Stawki za lekcje dłuższe (np. 90 minut) lub krótsze (np. 45 minut) przeliczane są proporcjonalnie.

Języki nowożytne
angielski, włoski, francuski, polski jako obcy

poziomindywidualniepara (2 os.)grupa (3–5 os.)grupa (6–10 os.)
A1-B1+120 zł80 zł60 zł50 zł
B2/B2+130 zł90 zł70 zł60 zł
C1-C2140 zł100 zł80 zł70 zł
język biznesowy i specjalistyczny: +10 zł

Języki starożytne
łacina, greka, hebrajski

poziomindywidualniepara (2 os.)grupa (3–5 os.)grupa (6–10 os.)
początkujący120 zł80 zł60 zł50 zł
średni130 zł90 zł70 zł60 zł
zaawansowany140 zł100 zł80 zł70 zł

Historia

historia (szkoła podstawowa)120 zł
historia starożytna i średniowieczna (szkoła średnia, olimpiada)130 zł
historia starożytna (studia)140 zł

Dojazd

Kwota doliczana przy zajęciach prowadzonych z dojazdem do klienta.

w granicach administracyjnych Legnicy15 zł
poza Legnicę3 zł za każdy rozpoczęty km

Tłumaczenia

Stawki za każdą rozpoczętą stronę (1800 znaków ze spacjami).

Tłumaczenia pisemne

na polskiz polskiegoteksty specjalistyczne
angielski50 zł54 zł+ 6–26 zł
włoski54 zł60 zł+ 6–26 zł
francuski54 zł60 zł+ 6–26 zł
łacina80 zł100 zł+ 10–40 zł
greka80 zł+ 10–40 zł
hebrajski80 zł+ 10–40 zł
cerkiewnosłowiański80 zł+ 10–40 zł
ukraiński80 zł+ 10–40 zł
Stawka za korektę tłumaczenia wynosi połowę stawki za tłumaczenie.
Nie poprawiamy tekstów przetworzonych przez tłumaczenie maszynowe (np. Google Translate)!
Wycena tłumaczenia tekstów specjalistycznych dokonywana jest po ich otrzymaniu.
Stawka za tłumaczenie między dwoma językami obcymi jest ustalana indywidualnie.

Korekta i redakcja

Stawki za każdą rozpoczętą stronę (1800 znaków ze spacjami).

tekst zwykłytekst specjalistyczny
korekta (pol)10 zł+ 2–8 zł
korekta (ang)17 zł+ 3–13 zł
redakcja (pol)24 zł+ 4–16 zł
redakcja (ang)40 zł+ 6–26 zł
Stawka za drugą korektę wynosi połowę stawki za korektę.
Wycena korekty i redakcji tekstów specjalistycznych dokonywana jest po ich otrzymaniu.

System zniżek

Rabaty naliczane do stawki za 60 minut zajęć za jedną osobę.

staż >1 rok-5 zł
staż >3 lata-10 zł
polecenie 1–3 klientów-5 zł
polecenie >3 klientów-10 zł
zajęcia online-10 zł
zniżka rodzinna-10 zł
Rabaty za staż przysługują zarówno klientom kontynuującym, jak i powracającym po przerwie (nawet dłuższej).
Rabaty za staż udzielane są płatnikowi (jeśli jest nim rodzic kursanta, rabat ma zastosowanie do wszystkich jego dzieci).
Rabaty za polecenia udzielane są płatnikom, których polecony znajomy zawarł umowę na minimum 3 miesiące.
Zniżka rodzinna obowiązuje na każde dziecko z tej samej rodziny aktualnie uczęszczające na zajęcia.
Rabaty różnego typu kumulują się.

Do powyższych kwot nie ma zastosowania podatek VAT (zgodnie ze zwolnieniem przewidzianym w ustawie).