greka

Oferta zajęć z języka starogreckiego:

  • greka klasyczna
  • greka koine
  • przygotowanie do egzaminów
  • korepetycje

Poziom początkujący i średniozaawansowany.


greka klasyczna

Wykorzystywany podręcznik:

  • Ἕλληνές ἐσμεν πάντες (Sub Lupa)
    recenzja

greka koine

Wykorzystywany podręcznik:

  • Ἑλληνιστὶ γινώσκεις; (Sub Lupa)
    recenzja

przygotowanie do egzaminów

Przygotowanie do egzaminów z greki na studiach.


korepetycje

Zasadniczo prowadzone na szkolnym podręczniku ucznia, z ewentualnym wykorzystaniem własnych materiałów dodatkowych.


Zajęcia prowadzone przez absolwenta kultury śródziemnomorskiej UWr (lic.), filologii klasycznej UWr (mgr), teologii biblijnej PWT we Wrocławiu (mgr, lic.) oraz studiów podyplomowych bizantynistyki IAiE PAN we Wrocławiu.