O Akademii

AKADEMIA JĘZYKOWA to prowadzona przez Macieja H. Dąbrowskiego działalność gospodarcza, w ramach której świadczone są usługi przede wszystkim w zakresie nauki języków obcych (angielskiego, włoskiego, francuskiego, polskiego jako obcego, łaciny, greki, hebrajskiego biblijnego) w formie kursów językowych.

Oferta obejmuje również korepetycje z wymienionych języków nowożytnych i starożytnych oraz z historii.

AKADEMIA przyjmuje też zamówienia na sporządzanie tłumaczeń z tych języków (oraz z polskiego na wspomniane języki nowożytne i łacinę), jak również z jęz. ukraińskiego i cerkiewnosłowiańskiego w zakresie tekstów liturgicznych i prawnokanonicznych.

Zakres świadczonych usług dopełnia korekta i redakcja tekstów zwykłych oraz naukowych (przede wszystkim z teologii, filologii klasycznej i historii).
Aktualnie AKADEMIA stara się o poszerzenie kadry lektorów i tłumaczy oraz o pozyskanie nowych klientów.