hebrajski biblijny

Oferta zajęć z hebrajskiego biblijnego:

  • język hebrajski biblijny
  • korepetycje

Poziom początkujący i średniozaawansowany.


język hebrajski biblijny

Wykorzystywany podręcznik:

  • Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego (KUL)
    Wiodący podręcznik Lambdina do nauki języka hebrajskiego biblijnego, używany m.in. w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, od niedawna dostępny w polskiej wersji.

korepetycje

Zasadniczo prowadzone na szkolnym podręczniku ucznia, z ewentualnym wykorzystaniem własnych materiałów dodatkowych.


Zajęcia prowadzone przez absolwenta teologii biblijnej PWT we Wrocławiu (mgr, lic.), filologii klasycznej UWr (mgr) oraz kultury śródziemnomorskiej UWr (lic.) specjalizującego się w Bliskim Wschodzie.