Zajęcia online!

W związku z kierunkiem rozwoju sytuacji zagrożenia koronawirusem chciałbym przypomnieć, że istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach online. Jeśli ktoś z obecnych klientów życzy sobie, choćby tymczasowo, przerzucić się na taki sposób nauki, śmiało może to uczynić. Jednocześnie polecam takie rozwiązanie wszystkim chętnym dopiero rozpocząć naukę języków, nie tylko tym aktualnie „uziemionym”.

Zapoznaj się ze szczegółami

Skontaktuj się!


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach