angielski

Oferta zajęć z języka angielskiego:

 • angielski ogólny (starsza młodzież i dorośli)
 • angielski dla dzieci (CLIL)
 • angielski dla młodzieży
 • angielski biznesowy i specjalistyczny
 • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
 • kurs maturalny (poziom podstawowy, rozszerzony i dwujęzyczny)
 • kurs egzaminacyjny (FCE, CAE, IELTS)
 • korepetycje

Poziomy zaawansowania: A1 – C1


angielski ogólny (młodzież i dorośli)

Język służy przede wszystkim komunikacji ustnej. Aż 65% opisu sprawności językowych w skali CEFR dotyczy umiejętności mówienia. Dlatego na jej ćwiczeniu skupiają się podstawowe kursy angielskiego oferowane przez AKADEMIĘ.

Wykorzystywane podręczniki:


angielski dla dzieci (CLIL)

CLIL (Content and Language Integrated Learning) to zintegrowane nauczanie języka obcego i treści przedmiotowych. Dzięki temu dzieci nie tylko uczą się angielskiego, ale również poznają w nim świat przyrody, sztuki, matematyki, historii, muzyki, fizyki… itd.

Wykorzystywany podręcznik:


angielski dla młodzieży

Kurs zorientowany na rozwijanie naturalnej ciekawości młodych ludzi, a także umiejętności kluczowych jak komunikatywność, kreatywność czy krytyczne myślenie.

Wykorzystywany podręcznik:


angielski biznesowy i specjalistyczny

English for Specific Purposes (ESP), a w szczególności Business English (BE), to kursy językowe zorientowane głownie na słownictwo typowe dla środowiska zawodowego, zarówno uniwersalnego, jak i stosowanego w poszczególnych branżach.

Wykorzystywane podręczniki:

 • Market Leader 3rd ed. (Pearson)
 • Business Partner (Pearson)
 • Business Result 2nd ed. (Oxford University Press)

przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Wykorzystywane podręczniki:


kurs maturalny (poziom podstawowy, rozszerzony i dwujęzyczny)

Wyniki rzędu ok. 50-70% z podstawy u tych, którzy mimo wielu lat nauki słabo znali angielski i pierwotnie na kilka miesięcy przed maturą chcieli walczyć choćby o przekroczenie magicznego progu 30%. Rozwijanie potencjału lepszych uczniów w kierunku ponad 90% z podstawy oraz ponad 80% (a w ostatnich latach najczęściej ponad 90%) z rozszerzenia. To specjalność AKADEMII.

Wykorzystywane podręczniki:

 • Oxford Repetytorium maturzysty (Oxford University Press)
 • Vision (Oxford University Press) strona z materiałami do kursu
 • Focus (Pearson)
 • High Note (Pearson)

kurs egzaminacyjny (FCE, CAE, IELTS)

Zamierzasz studiować lub pracować w kraju anglojęzycznym? Chcesz raz na zawsze uwolnić się od egzaminów językowych na studiach? Starasz się o awans albo zmianę pracy i potrzebujesz potwierdzić znajomość języka międzynarodowym certyfikatem? AKADEMIA ma doświadczenie w przygotowaniu kursantów do pozytywnego osiągnięcia takich celów!

Wykorzystywane podręczniki:

 • GOLD new edition (Pearson)
  dla dorosłych
 • GOLD experience 2nd ed. (Pearson)
  dla młodzieży
 • The Official Cambridge Guide to IELTS (Cambridge)
  strona z materiałami do kursu

korepetycje

Zasadniczo prowadzone na szkolnym podręczniku ucznia, z ewentualnym wykorzystaniem własnych materiałów dodatkowych.Zajęcia prowadzone przez zespół lektorów języka angielskiego o wysokich kwalifikacjach językowych (ukończone studia filologiczne, certyfikat CAE) i metodycznych (brytyjskie uprawnienia TEFL na poziomie 5, ukończone kursy i szkolenia specjalistyczne, m.in. Teaching Business English, Teaching Young Learners, Teaching IELTS Exam Preparation).