Zapis ogólny – bez wskazania kursu

Skorzystaj z niego, jeśli masz problem z wyborem kursu lub gdy nie ma aktualnie otwartych grup, które by odpowiadały Twoim potrzebom, a także wówczas, gdy chcesz się zapisać na zajęcia indywidualne. Podaj swoje dane i poinformuj nas, czego chcesz się uczyć i w jakiej formie oraz w których dniach i godzinach masz czas. Skontaktujemy się, aby pomóc zebrać grupę lub ułożyć kurs specjalnie dla Ciebie.

Zapis ogólny nie skutkuje automatycznym utworzeniem konta na platformie ActiveNow. Zostanie ono przez nas utworzone ręcznie z poziomu platformy po dopasowaniu odpowiedniego kursu.