historia

Oferta zajęć z historii:

  • historia (szkoła podstawowa)
  • historia średniowieczna (szkoła średnia)
  • historia starożytna (szkoła średnia i studia)

historia (szkoła podstawowa)

Korepetycje z historii oraz nauczanie domowe z tego przedmiotu na poziomie szkoły podstawowej.


historia średniowieczna (szkoła średnia)

Korepetycje z historii średniowiecznej na poziomie szkoły średniej.


historia starożytna (szkoła średnia i studia)

Korepetycje z historii starożytnej na poziomie szkoły średniej oraz studiów wyższych.

Przygotowanie do części historyczno-kulturowej Olimpiady Języka Łacińskiego.


Zajęcia prowadzone przez absolwenta kultury śródziemnomorskiej UWr (lic.) i filologii klasycznej UWr (mgr) oraz studiów podyplomowych bizantynistyki IAiE PAN we Wrocławiu, badacza historii edukacji antycznej oraz religii starożytnych, doświadczonego w prowadzeniu zajęć akademickich z tego zakresu i autora publikacji naukowych z historii.