Maciej H. Dąbrowski

mhd@akademiajezykowa.edu.pl

Studiowałem teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, kulturę śródziemnomorską oraz filologię klasyczną na Uniwersytecie Wrocławskim, filologię klasyczną i archeologię na Université Toulouse II – Le Mirail (obecnie Jean Jaurès) w Tuluzie we Francji, bizantynistykę w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Ponadto realizowałem studia doktoranckie w Zakładzie Filologii Łacińskiej Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Katedrze Egzegezy Nowego Testamentu Instytutu Nauk Biblijnych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Posiadam certyfikat CAE oraz brytyjskie uprawnienia TEFL na poziomie 5. Odbyłem kilkaset godzin kursów i szkoleń metodycznych i pedagogicznych.

Mam doświadczenie w nauczaniu języków starożytnych (łaciny, greki) i nowożytnych (angielskiego, włoskiego, francuskiego, polskiego jako obcego) na wrocławskich uczelniach wyższych (gdzie również wykładałem religie starożytne) oraz w szkołach językowych w Legnicy.Kilkunastoletnie doświadczenie dydaktyczne i sukcesy na tym polu skłoniły mnie do prowadzenia własnej działalności w nowych warunkach prawnych (zgodnie z art. 5. ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców), tzw. działalności nierejestrowej pod nazwą „Maciej H. Dąbrowski – korepetycje, kursy językowe, tłumaczenia”.

Działalność udało się rozwinąć na tyle, że obowiązujące w tej formie prawnej limity przestały wystarczać. Wniosek o przyznanie dotacji na rejestrację pełnowymiarowej działalności gospodarczej został rozpatrzony pozytywnie i 9 listopada 2020 przedsięwzięcie ruszyło pod nową nazwą AKADEMIA JĘZYKOWA (NIP 6912377246).