łacina

Oferta zajęć z języka łacińskiego:

 • język łaciński dla szkoły podstawowej
 • język łaciński dla szkoły średniej
 • język łaciński dla młodzieży i dorosłych
 • przygotowanie do egzaminów
 • przygotowanie do olimpiady
 • korepetycje

Wszystkie poziomy zaawansowania.


język łaciński dla szkoły podstawowej

Wykorzystywany podręcznik:

 • Romanŭli (Draco)

język łaciński dla szkoły średniej

Wykorzystywane podręczniki:

 • Cognoscite (Draco)
  poziom podstawowy
 • Homo Romānus (Draco)
  poziom rozszerzony
 • Porta Latina Novissima (PWN)
  poziom rozszerzony

język łaciński dla młodzieży i dorosłych

Wykorzystywane podręczniki:

 • Język łaciński dla lektoratów szkół wyższych (PWN)
 • Lingua Latina per se illustrata (Accademia Vivarium Novum)

przygotowanie do egzaminów

Przygotowanie do egzaminów z łaciny w szkole i na studiach.


przygotowanie do olimpiady

Przygotowanie do części językowej Olimpiady Języka Łacińskiego.


korepetycje

Zasadniczo prowadzone na szkolnym podręczniku ucznia, z ewentualnym wykorzystaniem własnych materiałów dodatkowych.


Zajęcia prowadzone przez absolwenta klasy łacińskiej w I LO w Legnicy, kultury śródziemnomorskiej UWr (lic.) i filologii klasycznej UWr (mgr), specjalizującego się w literaturze łacińskiej i nauczaniu łaciny, doświadczonego w prowadzeniu zajęć z języka łacińskiego na wrocławskich uczelniach wyższych.