Dyplomy DHC

Dla uczelni akademickich nadających tytuł doktora honoris causa oferujemy przygotowanie łacińskich wersji dyplomów, które sporządza filolog klasyczny Maciej H. Dąbrowski.

Poniżej można zapoznać się z dotychczasowymi realizacjami.