Logowanie

Zaloguj się na swoje konto na platformie ActiveNow.


Logowanie do wersji na komputer: zaloguj się


Pobierz wersję aplikacji na urządzenia mobilne:

Android

iPhone


ActiveNow to platforma do zarządzania szkołą, która posiada funkcjonalność dziennika zajęć (obecności, realizacja tematów, zadania domowe). Ułatwia również monitorowanie należności za zajęcia oraz zarządzanie odwoływaniem i przenoszeniem zajęć.