Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data publikacji: 1 IX 2023

§ 1. Definicje

 1. Polityka prywatności – niniejszy dokument.
 2. Administrator – Maciej H. Dąbrowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AKADEMIA JĘZYKOWA Maciej Henryk Dąbrowski, ul. Tatarska 11/9, 59-220 Legnica, NIP 6912377246.
 3. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem akademiajezykowa.edu.pl
 4. Media społecznościowe – profile Administratora w serwisach Facebook, Instagram i Twitter.
 5. Umowa – umowa świadczenia usług (z Klientem), umowa o pracę (z Pracownikiem) lub umowa zlecenie (ze Zleceniobiorcą).
 6. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej, komunikuje się za pośrednictwem Mediów społecznościowych lub zawiera Umowę z Administratorem.
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookie i innych technologii w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony internetowej lub profili w Mediach społecznościowych oraz z realizacją Umów zawartych z Administratorem.
 2. Polityka prywatności dostępna jest na Stronie internetowej Administratora. Jest również elementem składowym zawieranej z Użytkownikiem Umowy.

§ 3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

 1. Administrator jest administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO.
 2. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie internetowej, za pośrednictwem Mediów społecznościowych, przez skorzystanie z elektronicznego formularza rejestracji lub w zawieranych z Administratorem Umowach.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak konieczne do podjęcia komunikacji z Administratorem, do zamieszczenia komentarzy na Stronie internetowej oraz do zawarcia i realizacji Umowy z Administratorem. Nieprzekazanie niektórych danych może wiązać się z brakiem możliwości wykonania świadczonych przez Administratora Usług i osiągnięcia określonego celu np. skontaktowania się z Administratorem.
 4. Dane osobowe przetwarzane są:
  1) w celu zapewnienia kontaktu między Użytkownikiem a Administratorem (podstawą prawną jest podjęcie przez Użytkownika działań prowadzących do zawarcia Umowy),
  2) w celu zawarcia i realizacji Umowy (podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i realizacji Umowy),
  3) w celach podatkowych oraz (w odniesieniu do Pracowników i Zleceniobiorców) w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (podstawą prawną jest wypełnienie obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa).
 1. Odbiorcami danych mogą być:
  1) pracownicy i współpracownicy Administratora upoważnieni przez niego (w celu realizacji Umowy).
  2) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora (w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej).
  3) Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne podmioty (w zakresie, który dotyczy ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa).
  4) Pośrednicy przy wykonaniu usług m.in. kurierzy, operatorzy pocztowi, dostawcy hostingu, serwera poczty.
 1. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich, chyba że będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji usług. Podstawą prawną przekazania danych będzie wówczas jego niezbędność do wykonania zawartej umowy.
 2. Dane osobowe będą będą przechowywane i przetwarzane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją usług lub innych terminów wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

§ 4. Dane gromadzone automatycznie

 1. Podczas przeglądania Strony internetowej oraz Mediów społecznościowych są automatycznie zbierane informacje dotyczące Użytkownika (m.in. adres IP, domena, przeglądarka internetowa, system operacyjny) oraz dane związane z aktywnością Użytkownika (np. czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty). Dane te mogą być zbierane przez pliki cookie. Mogą być również zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookie (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika i tam zapisywane podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika.
 3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do plików cookie przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
 4. Użytkownik może zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce internetowej. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej).
 5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookie z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub używając odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na Stronie.
 7. Dane zapisane w logach serwera lub za pomocą plików cookie nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 8. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej.
 9. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 10. Konsekwencją zastosowania wspomnianych technologii będzie optymalizacja Strony internetowej i jej treści do potrzeb Użytkownika.
 11. Pozostawienie komentarza na Stronie internetowej skutkuje zapisaniem nie tylko wprowadzonych przez Użytkownika danych, ale również adresu IP oraz danych przeglądarki internetowej, aby pomóc wykryć niechciane komentarze (spam).
 12. Anonimowy kanał utworzony na podstawie wprowadzonego przez Użytkownika adresu e‑mail (zwany również hash) może zostać wysłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia, czy Użytkownik korzysta z usługi. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna pod adresem https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza zostanie obok niego wyświetlone zdjęcie profilowe.
 13. Użytkownik, który przesyła obrazy do witryny, powinien unikać przesyłania obrazów zawierających dane w formacie EXIF, które zawierają dane lokalizacyjne GPS. Odwiedzający stronę mogliby w ten sposób pobrać i wyodrębnić dane o lokalizacji.
 14. Użytkownik pozostawiający komentarz zostanie poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail i strony internetowej, które zostaną zapisane w plikach cookie. Jest to czynione dla wygody Użytkownika, aby nie musiał wprowadzać ponownie tych informacji przy dodawaniu kolejnego komentarza. Te pliki cookie wygasają po roku.
 15. Publikowanie lub edycja skutkuje zapisaniem dodatkowego pliku cookie. Nie zawiera on żadnych danych osobowych, a jedynie oznacza ID publikowanej lub modyfikowanej treści. Plik wygasa kolejnego dnia.
 16. Strona internetowa zawiera osadzone treści z innych witryn, które zachowują się tak samo, jak gdyby Użytkownik był na tej witrynie.
 17. Jeśli Użytkownik pozostawi komentarz, wraz z metadanymi zostanie on przechowany bezterminowo. Pozwala to na automatyczne rozpoznawanie i zatwierdzanie kolejnych komentarzy, zamiast pozostawiania ich w kolejce moderacji.
 18. Komentarze Użytkowników mogą być weryfikowane za pomocą usługi automatycznego wykrywania spamu.

§ 5. Prawa Użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:
  1) prawo dostępu do danych,
  2) prawo do poprawienia danych,
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5) prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), z wyłączeniem danych przechowywanych ze względów administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa,
  6) prawo do przenoszenia danych,
  7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.
 2. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres mhd@akademiajezykowa.edu.pl
 3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora jego danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6. Cel wykorzystania danych

 1. Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:
  1) prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
  2) monitorowania stanu sesji,
  3) analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,
  4) zawarcia i realizacji Umów między Administratorem a Użytkownikiem,
  5) prowadzenia statystyki i marketingu.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. W niniejszej Polityce prywatności mogą nastąpić zmiany wynikające z rozwoju technologii teleinformatycznej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju Strony internetowej i Mediów społecznościowych. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi.
 2. Pytania i wątpliwości dotyczące Polityki prywatności można kierować na adres mhd@akademiajezykowa.edu.pl